TRENING SAMOKONTROLI UMYSŁU - każda sobota i niedziela

„ DUMA” Kaczorowskiego

Kurs Samokontroli Umysłu Metodą Autohipnozy kluczem

do twoich ukrytych możliwości.

Jest to kurs dla wszystkich osób chcących uruchomić własny potencjał umysłowy, intelektualny i fizyczny oraz osiągnąć sukcesy życiowe i wykorzystać swoje ukryte możliwości, zdolności i wartości.

TRENING SAMOKONTROLI UMYSŁU

„ DUMA” Kaczorowskiego

Kurs Samokontroli Umysłu Metodą Autohipnozy kluczem

do twoich ukrytych możliwości.

Jest to kurs dla wszystkich osób chcących uruchomić własny potencjał umysłowy, intelektualny i fizyczny oraz osiągnąć sukcesy życiowe i wykorzystać swoje ukryte możliwości, zdolności i wartości.

- Wyzbyć się zbędnych nawyków, stereotypów, uzależnień ( negatywnego programu).

- Zwiększyć poczucie własnej wartości , pewności siebie, odwagi w działaniu i myśleniu, osiąganiu sukcesu życiowego, finansowego, zawodowego i pozytywnego myślenia.

- Nauczyć się właściwego zarządzania swoim czasem krótko i długo terminowym oraz planować udany dzień i uporządkować wszystkie sprawy.

- Osiągać sukcesy w nauce, pracy zawodowej, poznawanie nowych osiągnięć w różnych dziedzinach efektywnie wykorzystać we własnych twórczych pomysłach

- Poznać nowe techniki medytacji, wizualizacji, kontemplacji, relaksu w autohipnozie oraz
odmiennych stanów świadomości: alfa i theta.

- Wydobyć ukryty potencjał umysłowy, tj. psychiczny, intelektualny oraz zwiększyć swój iloraz inteligencji i poszerzyć możliwości intuicyjne i kreacyjne.

- Zachować spokój ducha i jasność myślenia w każdej sytuacji oraz nauczyć się efektywnego
rozwiązywania problemów, usprawnić zdolności językowe.

Metoda „DUMA” Kaczorowskiego pomaga:

- równoważyć stan psychiczny, fizyczny, duchowy i umysłowy oraz programować siebie samego i innym pomagać.

- kontrolować rozluźnienie i odprężenie całego ciała, wszystkich układów: mięśniowego, kostnego i nerwowego oraz systemu autonomicznego oraz stan relaksu i odpoczynku.

- kontrolować prawidłowy i zdrowy sen oraz odpoczynek bez użycia leków i innych środków . wyzwalać zdrowie, optymizm, zadowolenie i dobre samopoczucie itd.

 

Na kursie nauczysz się nowych technik autohipnozy, pracy z umysłem świadomym i nieświadomym, w tym z podświadomością i nadświadomością.

Poznasz różnicę między stanem aktywności mózgu (świadomego myślenia), a podświadomości (abstrakcyjnego myślenia) oraz uruchomisz swój umysł na intuicję, telepatię i jasnowidzenie.

Poznasz możliwości i ukryte zdolności twojego umysłu z wykorzystaniem bogactwa twojej podświadomości i potęgi umysłu w celach uzdrawiania i leczenia ciała, duszy i umysłu.

Nauczysz się sam wprowadzać w stan autohipnozy w celu pracy ze swoją podświadomością , kontroli nad procesami fizjologicznymi, biochemicznymi i energetycznymi organizmu oraz uzdrowienia swoich:

- dolegliwości, chorób psychosomatycznych, stresów, lęków, nerwic, nadpobudliwości, depresji, bezsenności, problemów emocjonalnych, bólów niewiadomego pochodzenia – nerwobólów oraz stanów po stresowych, po traumatycznych przeżyciach itp.

- problemów z odżywianiem przy nadwadze, otyłości, bulimii i anoreksji włącznie z odkrywaniem przyczyn.

- problemów z uzależnieniami alkoholu, papierosów, narkotyków, hazardu oraz różnego rodzaju manii i innych szkodliwych nałogów.

- wzmocnienia pamięci, koncentracji i procesów efektywnego uczenia się (również języków obcych), zmniejszenia tremy przedegzaminacyjnej i przed publicznym wystąpieniem oraz umiejętności przemawiania w czasie wystąpień publicznych.

- wyciszenie umysłu, ciała i duszy, obniżenie metabolizmu, normalizacja ciśnienia krwi, odprężenie fizyczne i umysłowe, usunięcie nadmiernego stresu oraz napięcia i usztywnienia ciała.

- kodowania na sukces, pieniądze, majątek, zdrowie, dobre samopoczucie, zwycięstwo, także w dyscyplinach sportowych, biznesu, bogactwa, przedsiębiorczości i nie tylko.

- wzmocnienie procesu leczenia i uzdrawiania w celu mobilizowania sił obronnych organizmu oraz systemu odpornościowego, silnej woli życia, chęci powrotu do zdrowia, poczucia wiary w siebie, wyzwolenia optymizmu, pozytywnego myślenia i działania.

Kurs Samokontroli Umysłu „DUMA” Kaczorowskiego pomoże ci również nawiązać kontakt ze światem duchowym i zrozumieć swój program życiowy oraz poznać swoją przyszłość i cel życia.

Nauka samodzielnego posługiwania się umysłem za pomocą technik dr Andrzeja Kaczorowskiego : Autohipnozy „DUMA” oraz „Imagoterapii” pozwoli ci realizować własne programy i cele życiowe oraz marzenia.

Techniki dr Kaczorowskiego „DUMA” to wielki krok do przodu dla młodych ludzi i nie tylko.

Jest to inwestycja w twoją przyszłość, sukces, zdrowie, finanse, dobrobyt, naukę, dobre samopoczucie i zmianę dotychczasowego życia na lepsze i efektywniejsze.

Metoda „DUMA” Kaczorowskiego to jest to to czego potrzebuje nie tylko twoja świadomość, ale najbardziej twoja podświadomość, która jest nieodkrytą potęgą umysłu.

 

Kurs prowadzi dr Andrzej Kaczorowski – psycholog, hipnoterapeuta, nauczyciel kursów i szkoleń w zakresie pracy z podświadomym umysłem: kurs hipnozy i hipnoterapii dla psychologów, lekarzy i terapeutów, jasnowidzenia i telepatii, hipnoterapii. Autor sześciu książek o podświadomości, psychoterapii, reinkarnacji oraz nagrań CD autohipnozy w 15 tytułach, filmów edukacyjno – szkoleniowych o hipnozie i autohipnozie.

 

Więcej informacji o dr Andrzeju Kaczorowskim na stronach www.Kaczorowski.info

 

Zamknij oczy i zapytaj swoją podświadomość,

a ona odpowie na „TAK”. To DUMA dla Ciebie.

 

Zadzwoń: Tel. 601 99 70 17 ; 71/ 717 17 79

Centrum Medycyny Naturalnej

 

Kurs trwa 16 godzin w soboty i niedziele, we Wrocławiu.

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe do ćwiczeń

dodatkowe nagrania autohipnozy: „Synchronizacja półkul mózgowych”

zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

Wrocław, ul. Małachowskiego 11,

www.naturalna-medycyna.pl